Academia de Tango

Inschrijfregels

Regels voor Inschrijven

Gemiste lessen in eerdere reeksen kunnen niet meegenomen/ingehaald worden naar een nieuwe reeks.
​Bij inschrijving voor een cursus na aanvang van de cursus, dient de betaling uiterlijk vóór de tweede les waaraan je deelneemt, te worden verricht.

N.B.: de inschrijving is pas definitief na betaling van het verschuldigde cursusgeld. Graag o.v.v. het Kenmerknummer dat u bij uw Inschrijvingsbevestiging heeft ontvangen.

Een tweede cursus of meerdere met 25 % korting

Als je je inschrijft voor twee cursussen of meerdere van ons lesrooster binnen een serie, dan betaal je voor de tweede, derde etc. cursus slechts 75 % van de cursusprijs. N.B. Deze korting is van toepassing op de laagst geprijsde cursus. Deze korting is persoonsgebonden en niet overdraagbaar.

Bankgegevens

IBAN: NL38 INGB 0000 403 923
BIC: INGBNL2A403923
op naam van Academia de Tango, Amsterdam

Kortingen

Studenten, houders van een stadspas, bijstandsgerechtigden, AOW-ers zonder aanvullend pensioen krijgen 20 % korting op de cursusprijs. Er is maar een korting mogelijk . Als je denkt hiervoor in aanmerking te komen, stuur dan een e-mail naar: info@academiadetango.nl.